Nu aveți nici un produs in coșul de cumpărături

Selectati valuta

Politica de returnare

 

Politica de returnare

Conform Ordonanței de urgență nr. 34/2014, Clientul are dreptul să se retragă de la cumpărarea/pătrarea produsului comandat, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile. Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua la care Clientul sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de către Client, intră în posesia fizică a produselor comandate. În cazul unei comenzi privind multiplul de produse comandate de catre Client printr-o singură comandă şi livrate separate, perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua la care Clientul sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de către Client, intră în posesia fizică a ultimului produs.

 În cazul unei comenzi privind livrarea unui produs constând din mai multe loturi sau părţi, perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua la care Clientul sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de către Client, intră în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese.

 În cazul unei comenzi pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinate, perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua la care Clientul sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de către Client, intră în posesia fizică a primului produs.

Pentru a se respecta termenul-limită de retragere este suficient să se trimită comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

 

Clientul trebuie să informeze Societatea cu privire la decizia sa de a retrage de la cumpărarea/păstrarea produsului, utilizând fie o declaraţie neechivocă, trimisă prin poştă sau e-mail, fie completând următorul model de formular de retragere:

 

    - Către (se completează numele, adresa, codul poştal şi, dacă este cazul, numărul de telefon şi adresa de e-mail a Societății]:

    - Vă informez/Vă informăm prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră din vânzarea următoarelor produse/

    - Comandat/te la data de /primita/te la data de

    - Numele Clientului (Clienților)

    - Adresa Clientului (Clienților)

    - Semnătura Clientului (Clienților) (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)

    - Data (completari formularului)

 

Declarația neechivocă/formularul de retragere se trimite la următoarea adresă: S.C. MENDOLA PRO S.R.L.  sat. Vlaha, com. Savadisla, jud Cluj, str. Principala, nr.22, cod postal 407513, Tel: 0264 207 226 sau la adresa de poștă electronică: comenzi@nobilacasa.ro 

 

Societatea va transmite fără întârziere, prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere.

 

În caz de retragere, Societatea va rambursa sumă primită de la Client, inclusiv costurile livrării, cu excepţia costurilor suplimentare determinate de faptul că s-a ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de către Societate, în termen de 14 zile de la data la care Societatea este informată cu privire la decizia Clientului de a se retrage de la păstrarea produsului. Societatea poate amâna rambursarea până la data la care primește înapoi produsele.

Societatea va efectua această rambursare prin cont bancar. Clientului nu i se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. Pentru comenzile plătite cu cardul suma va fi returnată pe același card utilizat la tranzacționare, în decurs de 3-30 de zile de la acceptarea returului.

   

Produsele în legătură cu care s-a invocat dreptul de retragere, vor fi expediate de către Client fără întârzieri nejustificate şi în decurs de maximum 14 zile de la data la care s-a comunicat retragerea. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

   

Clientul va suporta costul direct al returnării produselor, perceput de către societatea de curierat rapid. Clientul este responsabil pentru diminuarea valorii produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităţilor şi funcţionării produselor.