Nu aveți nici un produs in coșul de cumpărături

Regulamente

 Regulamentul Concursului

„ DEZMIERDARE DE ZIUA FEMEII ”

 

Articolul 1 - Organizatorul

Organizatorul concursului „DEZMIERDARE DE ZIUA FEMEII” (denumit in continuare „Concursul”) este organizat de catre Sc Mendola Pro SRL, o societate comerciala cu sediul social in 407513, nr. 22, Vlaha, Jud. Cluj, Romania, avand codul unic de inregistrare RO 18560000, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul de ordine J12/1215/2006, denumita in continuare „Organizatorul”.

 

Articolul 2 – Locul de desfasurare al concursului

Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul” ) pe reteaua de socializare www.facebook.com, regulamentul fiind obligatoriu pentru toti cei care participa in concurs. Concursul se va desfasura pe pagina de Facebook a Nobila Casa https://www.facebook.com/nobilacasa.shop. Acest concurs nu este in nici un fel sponsorizat, sustinut, administrat de Facebook sau asociat cu Facebook. Organizatorul are dreptul sa modifice prezentul Regulament pe parcursul desfasurarii concursului cu o notificare prealabila de 1  zi  lucratoare.

 

Articolul 3 – Durata concursului

Concursul incepe in data de 01 martie 2018  si se va derula pana la data de 06 martie 2018

Articolul 4 – Participarea in concurs

4.1. La concurs poate participa orice persoana fizica cu varsta de peste 14 ani, cu domiciliul in Romania, care are un cont creat pe pagina de socializare Facebook un cont de client pe pagina nobilacasa.ro.

4.2. Nu au dreptul sa participe la concurs angajatii Organizatorului, nici rudele acestora pana la gradul I inclusiv.

 

Articolul 5 – Mecanismul concursului

5.1. Pentru a participa la concursul desfasurat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/nobilacasa.shop, persoanele care vor sa participe trebuie sa respecte urmatorii pasi:

5.1.1. Sa lase un comentariu la postarea de concurs pe Facebook, cu denumirea produsului preferat de pe site-ul www.nobilacasa.ro, alaturi de hashtag-ul Nobila Casa sub forma urmatoare: #nobilacasa.

5.1.2. Sa citeasca si sa fie de acord cu Regulamentul concursului „DEZMIERDARE DE ZIUA FEMEII  ” (prezentul Regulament), regulament care va putea fi descarcat de pe pagina https://www.nobilacasa.ro/regulatemente.

 

 

Articolul 6 – Descrierea premiilor acordate in cadrul concursului

6.1. In cadrul acestui concurs se va oferi un vouchere online in valoare de 150 de lei/ voucher, care se va putea folosi doar pe suprafata webshopului http://nobilacasa.ro/ pana in data de 30 iunie 2018.

6.2. Codul voucherului va fi trimis la adresa de e-mail a castigatorului sau printr-un mesaj privat pe Facebook.

6.3. Castigatorul concursului trebuie sa isi creeze un cont pe www.nobilacasa.ro, sau daca are deja cont sa se autentifice  pentru a-si putea face un cos de cumparaturi, din valoarea caruia i se va scade 150 de lei pe baza voucherului primit. In cazul in care cosul de cumparaturi al castigatorului va depasi suma de 150 de lei, diferenta de plata va fi suportata de castigator.

6.4. Pentru castigatorii concursului cheltuielile de livrare ale produselor din cosul de cumparaturi va fi gratuita

6.5. In cazul in care un castigator refuza premiul acesta nu se va inmana altui participant.

6.6.  Premiul castigat nu poate fi inlocuit  cu alte premii sau cu valoarea acestuia in bani.

 

Articol 7-  Stabilirea castigatorilor

7.1. Castigatorul concursului va fi ales aleatoriu cu ajutorul platformei tragerilasorti.ro, in data de 07 martie 2018.

7.2.Oricare participant poate fi descalificat din concurs in cazul in care Organizatorul decide astfel. Descalificarea participantului poate fi in urmatoarele cazuri (fara a se limita la acestea):

-       daca raspunsul participantului prin comentariu la postarea concursului nu include #nobilacasa.

-       daca raspunsul participantului prin comentariu nu este pus la postarea cu concursul, ci la oricare alta postare Nobila Casa.

 

Articolul 8 – Acordarea premiilor si conditii de validare pentru castigatorii concursului

8.1. Castigatorul va fi contactat printr-un mesaj privat pe Facebook, in maxim 1 zi de la incheierea concursului. Pentru contact se va folosi adresa de email pe care ne-o va oferi participantul intr-un mesaj privat pe Facebook sau pe adresa de email concurs@nobilacasa.ro.

8.2. Castigatorul  vor fi anuntati pe pagina de Facebook a Nobila Casa in data de 07 martie 2018 8.3. Castigatorul desemnat va intra in posesia premiului in urma validarii acestuia . Validarea va consta in  confirmarea pe mail sau prin mesaj privat pe Facebook a faptului ca s-au inscris in concursul „DEZMIERDARE DE ZIUA FEMEII ”.

8.4. In cazul in care castigatorul  nu va raspunde emailului sau mesajului privat pe Facebook in decurs de 10 de zile lucratoare, Organizatorul isi rezerva dreptul invalidarii acestuia  si  retragerea premiului.

8.5. Orice contestatie privind modul de validare si acordare a premiului poate fi formulata in scris de catre participant la adresa de e-mail: concurs@nobilacasa.ro.

8.6. Contestatia va trebui trimisa in maxim 15 zile lucratoare de la anuntarea castigatorului si va fi solutionata in maxim 3 zile lucratoare.

 

Articolul 9 – Prelucrarea datelor personale si raspunderea oganizatorului

9.1. Prin participarea la concurs participantii sunt de acord ca adresele de e-mail sa fie prelucrate de catre Organizatorul concursului, Organizatorul fiind operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 10633/28.01.2009.

Organizatorul este operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 10633/28.01.2009, fiind îndreptatit sa retina si sa utilizeze datele furnizate de catre clienti în scop de reclama, marketing si publicitate, precum si în scopul informarii acestora cu privire la ofertele sale comerciale curente.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza de catre Organizator asupra datelor cu caracter personal ale clientilor, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Organizatorul înregistreaza doar informatii cu caracter personal oferite voluntar de catre clienti. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Organizatorul are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le primeste de la clienti.

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre Organizator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: partenerii contractuali ai Organizatorului. Prin completarea datelor lor personale, clientii declara ca sunt de acord ca datele lor personale sa fie incluse în baza de date a Organizatorului si îsi dau acordul expres si neechivoc ca toate datele lor personale sa fie stocate si utilizate pentru:

  • activitati de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing privind activitatea Organizatorului) la adresele de e-mail comunicate Organizatorului;
  • participarea la concursuri, promotii;
  • transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari în site, administrare, etc);
  • chestionare pentru statistici interne necesare îmbunatatirii calitatii serviciilor oferite si imaginii Organizatorului si pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promotii, functionalitati si alte servicii noi;
  • pentru realizarea obiectului prezentului Regulament.

Conform Legii nr. 677/2001, clientii beneficiaza de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), interventie (art. 14), opozitie (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si de a se adresa justitiei (art. 18).                                                                                                 Totodata, clientii beneficiaza de dreptul de a se opune prelucrarii datelor lor personale si sa solicite stergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, clientii se pot adresa cu o cerere scrisa, datata, semnata si trimisa la sediul Organizatorului, la urmatoarea adresa: S.C. MENDOLA PRO S.R.L., sat Vlaha, comuna Savadisla, nr. 22, jud. Cluj.

 

Articolul 10 – Forta majora

10.1. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat si care nu depinde si nu poate fi prevazut sau rezolvat de catre Organizator, precum si alte motive independente de Organizator si care il impiedica sa-si indeplineasca obligatiile specificate in prezentul Regulament.

10.2. In cazul in care apare o situatie de forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. Organizatorul va fi exonerat de raspundere in cazul neindeplinirii obligatiilor ce ii revin conform prezentului Regulament, daca motivul a fost unul de forta majora.

 

Articolul 11 - Litigii

11.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu il vor inainta spre solutionare instantei competente romane in a carei raza teritoriala se gaseste sediul S.C. Mendola Pro SRL.

 

Articolul 12 – Regulamentul oficial al concursului

12.1. Regulamentul oficial al concursului este disponibil gratuit oricarui solicitant, pe toata durata concursului. Acest regulament poate fi accesat pe pagina https://www.nobilacasa.ro/regulatemente, sau printr-o solicitare pe adresa de email concurs@nobilacasa.ro.

12.2. Prin participarea la concurs, se prezuma cunoasterea prezentului Regulament. Participantii la concurs se obliga sa respecte prevederile prezentului Regulament. Organizatorul poate aduce modificari acestui Regulament, modificari care vor fi ulterior anuntate pe pagina de Facebook a Nobila Casa.

 

 

Va multumim pentru participare!

 

 

ORGANIZATOR

S.C. Mendola Pro S.R.L.

Prin Administrator,

Gundisch Agnes