Nu aveți nici un produs in coșul de cumpărături

Regulamente

 

Regulament Campanie august, organizat de către S.C. Mendola Pro S.R.L. în perioada cuprinsă între data de 01.08.2018 și data de 31.08.2018, acordându-se vouchere de 5 lei dupa fiecare achizitie de 50 de lei in 5 magazine Nobila Casa.  

Prezentul Regulament stabilește regulile și condițiile de participare la Campania organizată de către S.C. Mendola Pro S.R.L. în perioada cuprinsă între data de 01.08.2018 și data de 31.08.2018, acordându-se clienților din 5 magazine Nobila Casa vouchere de 5 lei, dupa fiecare achizitie de 50 de lei.

I. Organizatorul prezentei Campanii:

Organizatorul prezentei Campanii este S.C. Mendola Pro S.R.L., cu sediul în Vlaha, nr. 22, Comuna Savadisla, judetul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1215/2006, având C.U.I. 18560000, reprezentată prin Dna. Agnes Gundisch, în calitate de Director Executiv.

II. Participant la prezenta campanie publicitară:

Orice persoană fizică, cine dorește să faca o achizitie de minim 50 de lei din oricare din urmatoarele 5 magazine Nobila Casa din:

-          Arad, Atrium Mall, Calea Aurel Vlaicu, nr. 10-12, etaj 1

-          Bistriţa, Winmarkt, Strada Gării, nr. 17, parter

-          Miercurea Ciuc, Tulipán Shopping Center Str. Petőfi Sándor, Nr. 18

-          Odorheiu Secuiesc, P-ța Primăriei, nr. 1

-          Sfântu Gheorghe, Sugás Shopping Center, str. Gróf Imre Mikó, nr 6, etaj 2

în perioada cuprinsă între data de 01.08.2018 și data de 31.08.2018, va deveni participant la prezenta Campanie publicitară.

III. Durata campaniei:

Data de începere a prezentei Campanii este data de 01.08.2018, Campania sfârșindu-se la data de 31.08.2018, voucherele de 5 lei acordandu-se exclusiv in aceasta perioada, cate un voucher de 5 lei la fiecare valoare de achizitie de 50 de lei.

Voucherele pot fi valorificate in oricare din cele 5 magazine participante, in perioada 01.08.2018-30.08.2018.

Campania poate înceta înainte de termen, la momentul la care este revocat de către Organizator, revocare ce va fi anunțată de către acesta prin diverse mijloace de comunicare, alese la propria sa discreție, cu cel puțin 2 zile înainte ca acestea să-și producă efectele, prerogativa revocării Campaniei fiind la discreția Organizatorului, nefiind necesar acordul participanților în acest sens. 

IV. Modul de desfășurare al Campaniei:

În perioada cuprinsă între data de 01.08.2018 și data de 31.08.2018, se va acorda de către Organizator un voucher  de 50 de lei la fiecare achizitie de 50 de lei. Voucherele pot fi valorificate in oricare din cele 5 magazine participante, in perioada 01.08.2018-30.08.2018 dupa urmatoarele reguli:

-          Voucherele nu pot fi preschimbate in bani

-          In cazul in care achizitia este sub 5 lei, nu se acorda rest

-          Se pot cumula mai multe vouchere pentru o achizitie

-          In cazul in care se doreste retur, valoarea achitata cu voucher(e) nu se returneaza

Model de voucher romana

 

Model voucher bilingv

 

Voucherele sunt inseriate cu numere de serii, diferite pentru fiecare magazine.

 

V. Platforma Campaniei:

Campania cuprinsă între data de 01.08.2018 și data de 31.08.2018, este valabilă doar in cele 5 magazine mentionate mai sus.

VI. Alternative ale reducerii:

Participantul nu poate opta pentru preschimbarea voucherelor în bani.

VII. Litigii:

Orice neînțelegeri privind întocmirea, conținutul, înțelesul, executarea, revocarea, modificarea prezentului Regulament se vor soluționa pe cale amiabilă. În caz de litigii, soluționarea va fi de competența instanțelor judecătorești din Cluj – Napoca.

VIII. Întreruperea Campaniei:

Campania va putea fi întreruptă în caz de forță majoră sau unilateral de către Organizator, cu anunțarea în prealabil a tuturor participanților cu cel puțin 2 zile înainte prin diverse mijloace de comunicare, alese la propria discreție a Organizatorului.

IX. Regulamentul Campaniei publicitare:

Regulamentul Campaniei este disponibil participanților în mod gratuit, fiind incarcat pe site-ul www.nobilacasa.ro, sectiunea Regulamente: https://www.nobilacasa.ro/regulatemente

Prin participare, participanții sunt de acord să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

 

Pentru informații suplimentare, pe perioada Campaniei, participanții pot suna la următorul nr. de telefon: +4 0264 207 226.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prevederile prezentului Regulament, unilateral, la propria discreție, dar nu înainte de a anunța participanții la acesta, cu minim 2 zile înainte de intrarea în vigoare a oricărei modificări.

Vă mulțumim pentru participare!

 

ORGANIZATOR

S.C. MENDOLA PRO S.R.L.

Prin Director Executiv, Gundisch Agnes