Campanii inactive
12.10.2022 00:00:00

Regulament campanie voucher cadou 20 de Lei - Redeschidere Zalau

 

Prezentul Regulament stabilește regulile și condițiile de participare la campania organizată de către Mendola Pro S.R.L., ce se desfășoară în perioada cuprinsă între data de 14.10.2022 și data de 07.12.2022, acordându-se, în perioada 14.10.2022 – 02.11.2022, clienților magazinului Nobila Casa din cadrul Zalau Value Centre vouchere de cumpărături având o valoare de 20 de Lei, ce pot fi utilizate de către clienți, la achiziția de produse noi, începând cu data de 07.11.2022 și până la data de 07.12.2022,  în cadrul noului magazin Nobila Casa, ce se va deschide în centrul Silvania.

I. Organizatorul prezentei campanii:

Organizatorul prezentei campanii este Mendola Pro S.R.L., cu sediul în sat Vlaha, comuna Săvădisla, nr. 22, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1215/2006, având C.U.I. 18560000, legal reprezentată de către Administrator, Gündisch Ágnes.  

II. Participant la prezenta campanie:

Orice persoană, care, în perioada cuprinsă între data de 14.10.2022 și data de 02.11.2022, achiziționează produse din cadrul magazinului Nobila Casa, situat în Zalau Value Centre, devine participant la prezenta campanie.

III. Durata campaniei:

Data de începere a prezentei campanii este data de 14.10.2022, campania sfârșindu-se la data de 07.12.2022.

Voucher-ele cu o valoare de 20 de Lei, acordate în perioada 14.10.2022 – 02.11.2022, în cadrul magazinului Nobila Casa din Zalau Value Centre, vor putea fi utilizate doar în cadrul noului magazin Nobila Casa, ce se va deschide în centrul Silvania și doar pe perioada cuprinsă între data de 07.11.2022 și data de 07.12.2022.

Campania poate înceta înainte de termen, la momentul la care este revocat de către Organizator, revocare ce va fi anunțată prin diverse mijloace de comunicare, alese la propria discreție a Organizatorului, cu cel puțin 2 zile înainte ca acestea să-și producă efectele, prerogativa revocării Campaniei fiind la discreția Organizatorului, nefiind necesar acordul participanților în acest sens. 

IV. Modul de desfășurare al Campaniei:

Clientul, care în perioada cuprinsă între data de 14.10.2022 și data de 02.11.2022, achiziționează produse Nobila Casa din cadrul magazinului situat în Zalau Value Centre, fără să fie condiționat de o anumită valoare/achiziție, primește un voucher de cumpărături, în valoare de 20 de Lei, pe care îl poate folosi la achiziția de noi produse, exclusiv în cadrul noului magazin Nobila Casa din centrul Silvania și exclusiv în perioada cuprinsă între data de 07.11.2022 și data de 07.12.2022. 

Voucher-ul se prezintă în mod obligatoriu la casa de marcat a magazinului Nobila Casa din centrul Silvania, întotdeauna înainte de realizarea plății, înainte de încasarea contravalorii produselor achizitionate. Voucher-ul astfel înmânat devine proprietatea Mendola Pro S.R.L., fiind reținut în acest sens de la participant.  

Sunt considerate valide numai acele vouchere care prezintă semne de identificare specifice Organizatorului, angajatul Mendola Pro S.R.L., în fața căruia se prezintă acestea, având dreptul să refuze preluarea voucher-elor și operarea acestora în situația în care acestea prezintă semne de contrafacere. 

Voucher-ul poate fi utilizat doar în situația plății integrale a prețului produselor achiziționate, nu și în cazul plății avansului acestora.

Se poate utiliza un singur voucher la noua achiziție de produse din cadrul centrului Silvania.

V. Transmiterea voucherelor acordate în cadrul Campaniei:

Participanții intră în posesia voucher-elor cu ocazia achiziționării de produse Nobila Casa din cadrul magazinului situat în Zalău Value Centre, 1 buc. voucher/achiziție.

Voucher-ul poate fi utilizat de către participant o singură dată.

Participantul se obligă să păstreze până la momentul utilizării, în condiții de siguranță, voucher-ul înmânat, fiind responsabil pentru pierderea, utilizarea ei neautorizată de către alte persoane, Organizatorul neputând fi tras la răspundere pentru o astfel de utilizare.

Participantul are obligația să informeze de îndată Organizatorul în cazul în care întâmpină dificultăți în utilizarea voucher-ului, dificultăți de orice natură ce fac imposibilă achiziționarea produselor Nobila Casa din cadrul centrului Silvania.

VI. Alternative ale voucherelor:

Participantul nu poate opta pentru preschimbarea voucher-ului în bani.

VII. Litigii:

Orice neînțelegeri privind întocmirea, conținutul, înțelesul, executarea, revocarea, modificarea prezentului regulament se vor soluționa pe cale amiabilă. În caz de litigii, soluționarea va fi de competența instanțelor judecătorești de la sediul Organizatorului.

VIII. Întreruperea Campaniei:

Campania va putea fi întreruptă în caz de forță majoră sau unilateral de către Organizator, cu anunțarea în prealabil a tuturor participanților cu cel puțin 2 zile înainte, prin diverse mijloace de comunicare, alese la propria discreție a Organizatorului.

IX. Regulamentul Campaniei:

Regulamentul Campaniei este disponibil participanților în mod gratuit, fiind expus în magazinele Nobila Casa participante, precum și pe pagina de internet a Organizatorului www.nobilacasa.ro.

Prin participare, participanții sunt de acord să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

Pentru informații suplimentare, pe perioada Campaniei, participanții pot suna la următorul nr. de telefon: +40739840159.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prevederile prezentului Regulament, unilateral, la propria discreție, dar nu înainte de a anunța participanții la acesta, cu minim 2 zile înainte de intrarea în vigoare a oricărei modificări.

 

Vă mulțumim pentru participare!

 

ORGANIZATOR

MENDOLA PRO S.R.L.

Prin Administrator, Gündisch Ágnes

Cosul meu
Test
cookies

Pentru a optimiza experienta ta de shopping Nobilacasa.ro foloseste Cookies si tehnologii similare.

Navigand in continuare, esti de acord cu Politica de Cookies si cu plasarea acestora, cu scopul de a va oferi o experienta imbunatatita.